Tìm kiếm với từ mai xep di dong


Bước 1: truy cập vào google.com

Bước 2: tìm kiếm với từ mai xep di dong
Bước 3: Truy cập vào đúng trang web này nhé, có thể web ở trang 1 hoặc 2, ae ráng tìm nhé, sai là k có pass đâu.Bước 4: kéo xuống chân web lấy pass


Bước 5: nhập pass