Tìm kiếm với từ dù sự kiệnBước 1: truy cập vào google.com

Bước 2: tìm kiếm với từ dù sự kiện


Bước 3: Truy cập vào đúng trang web này nhé, có thể web ở trang 1 hoặc 2, ae ráng tìm nhé, sai là k có pass đâu.
Bước 4: kéo xuống chân web lấy passBước 5: nhập pass